dhsd

 

Välkommen med din beställning per telefon eller e-post.

Är du privatperson, klicka här för priser och beställningsinformation.

Grön text är klickbar för mer information.

Skadegörare

Produkt

 

 

 

 

Mot insekter och kvalster:

 

 

Vita flygare

En-strip 1500, 3000, 7500, 15000 st

Encarsia formosa

Vita flygare

Preferal 500 g

Paecilomyces fumoseroseus

Växthusspinnkvalster

Spidex 500, 2000, 10000 st

Phytoseiulus persimilis

Växthusspinnkvalster

Spical 5000, 25000 st

Neoseiulus californicus

Växthusspinnkvalster

Spical 100 el 500 påsar x 1000 st

Neoseiulus californicus

Trips, vita flygare (spinn)

Swirski-Mite 50000 st

Amblyseius swirskii

Trips, vita flygare (spinn)

Swirski-Mite 100 el 500 påsar x 250 st

Amblyseius swirskii

Trips, jordgubbskvalster (spinn)

Thripex 10000, 50000 st

Neoseiulus cucumeris

Trips, (spinn)

Thripex 100 el 500 påsar x 1000 st

Neoseiulus cucumeris

Trips mm

Orius-M 500, 2000 st

Orius majusculus

Bladlöss

Aphidend 1000, 2000, 10000 st

Aphidoletes aphidimyza

Bladlöss

Aphipar/Ervipar 500+250 st

Aphidius colemani / A ervi

Bladlöss

Aphipar 500, 1000, 5000 st

Aphidius colemani

Bladlöss

Ervipar 250, 500, 5000 st

Aphidius ervi

Bladlöss

Aphibank 500 st

Bladlöss till A. colemani

Bladlöss

Ervibank 500 st

Bladlöss till A. ervi

Bladlöss

Chrysopa 1000, 10000 st

Chrysoperla carnea

Ullöss (sköldlöss)

Cryptobug 25, 100, 500, 1000 st

Cryptolaemus montrouzieri

Sorgmyggor mm

Entonem 25, 50, 500 milj

Steinernema feltiae

Sorgmyggor

Gnatrol1 1, 10 liter

B. th. v israelensis

Sorgmyggor

Hypoaspis 10000, 25000, 125000 st

Stratiolaelaps scimitus

Öronvivel

Capsanem 25, 50, 500 milj.

Steinernema carpocapse

Ping- trädgårds- ollonborre, harkrank

Capsanem 25, 50, 500 milj

Steinernema carpocapse

Sniglar

Nemaslug 12, 30, 250 milj.

Phasmarhabditis hermaphrodita

Sniglar

Ferramol 5 kg

Järn(III)fosfat

Sniglar

Sluxx HP

Järn(III)fosfat

Fjärilslarver

Turex 50, 100 g, 1, 10 kg

B. th. v kurstaki/aizawai

Minerarflugor

Miglyphus 500 st

Diglyphus isaea

Minerarflugor

Minusa 500 st

Dacnusa sibirica

Vita flygare

Mirical 500 st /500 larver

Macrolophus pygmaeus

 

Entofood

Mat till Macrolophus

 

 

 

Insekter

Raptol 250 ml, 1, 10 liter

Naturpyretrum, rapsolja

Insekter

NeemAzal T/S 5 liter

Azadiraktin

 

 

 

Mot svampsjukdomar:

 

 

Rotsjukdomar

Trianum-P 500 gram

T harzianum T-22

Rotsjukdomar

Trianum-G granulat för jordinblandning

T harzianum T-22

Svampsjukdomar

BINAB TF WP 40, 500 gram

T polysporum/T atroviride

Svampsjukdomar

BINAB Växthus 100 gram

T polysporum/T atroviride

Gråmögel

BINAB Bär 400 gram

T polysporum/T atroviride

Gråmögel

BINAB Vector 250 gram

T polysporum/T atroviride

Gråmögel

BINAB doserare till humlebo

 

Groddbränna, lackskorv

BINAB Potatis 250 gram

T polysporum/T atroviride

Rotsjukdomar

Mycostop 5, 25 g

Streptomyces griseoviridis

Svampsjukdomar

Prestop 100 g, 1 kg

Gliocladium catenulatum J1446

Svampsjukdomar

Prestop Mix 50 g, 1 kg

Gliocladium catenulatum J1446

Bomullsmögel

Contans WG 4 kg, 20 kg

Coniothyrium minitans

 

 

 

Humlor för pollinering:

 

 

Humlor, Bombus terrestris

Natupol Smart

För pollinering. Även för spridning av

 

Natupol Normal

Binab mot gråmögel.

 

Natupol Excel

Större koloni

 

Natupol Booster

Större koloni

 

Tripol, 3 kolonier

Isolerad plastlåda för utomhusbruk

 

Pollen

För matning av humlor

 

 

 

För registrering:

 

 

Flygande insekter

Horiver gula eller blå 10, 200 st

Klisterskivor i plast, dubbelsidig

Flygande insekter

Catch it gula eller blå 10, 250 st

Klisterskivor i papp, enkel- eller dubbelsidig

Flygande insekter

Rollertrap gul 10, 15 el 30 cm x 100 m

Klisterrulle i plast, dubbelsidig

Trips

Lurem-TR

Doftlockmedel till klisterskivor

Trips

horiver + 2 Lurem-TR

10 st blå + 2 lockmedel

Vecklare, Tuta, Duponchelia m.fl.

Feromon 2 x 2 st

Feromon till olika skadeinsekter

Fruktflugor, Drosophila suzukii

Fruit Fly Attractant

Lockmedel

Fruktflugor, Drosophila suzukii

Drososan

Fälla specialanpassad för D. suzukii

Insekter

Deltafällor

Fällor med klisterskiva för användning med feromoner

 

Mini-Airbug

Skonsam fläktspridare till rovkvalster

 

Airbug

Skonsam fläktspridare till rovkvalster

 

Knowing & Recognizing

Koppert, 443 sidor

 

Biologiskt växtskydd i prydnadsväxter

Jordbruksverket

 

Biologisk bekämpning av skadedjur

Jordbruksverket, 71 sidor

 

Lupp

Lupp i plast, 8 ggr förstoring

 

Lupp

Lupp i metall, 10 ggr förstoring

 

 

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformationen före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

 

Ovanstående lista ska inte ses som en fullständig lista över bekämpningsmedlens användningsområden.

Se alltid www.kemi.se eller www.naturvardsverket.se för gällande förutsättningar för produkternas användning.

1 Gnatrol ersätter Vectobac och fungerar på samma sätt.

 

Djuren beställs senast fredagar för utleverans från oss tisdag efterföljande vecka. Humlor beställs före kl 11 på torsdagen.

OBS! Levande djur får inte utsättas för hög värme eller minusgrader i postlåda.

Omhänderta djuren direkt enligt information.

Sidan är uppdaterad 2018-02-28