dhsd

Öronvivlar


Öronviveln är en skalbagge vars larver lever i jorden och äter på växtrötter. Detta kan göra stor skada på plantan, men oftast upptäcker man angreppet på de karakteristiska gnagskadorna som den vuxna skalbaggen gör på bladen. De kallas ibland för "konduktörsklipp" då skalbaggen gnager från kanten och inåt (se bild).

Nematoder, Steinernema carpocapsae. Se produktblad

Öronvivelns larver kan bekämpas genom att man vattnar ut nematoder. Nematoderna kryper in i larvens naturliga kroppsöppningar. Inuti larven förökar de sig och larven dör. Bästa tidpunkten för att bekämpa larverna är i augusti-september när larverna är små. Man kan också göra en behandling på våren så fort jordtemperaturen överstiger 12 grader. Larverna förpuppas i maj-juni och är då inte mottagliga för nematoderna.