dhsd

Vita flygare


Både larver och vuxna suger växtsaft ur bladen och plantan kan därmed försvagas. Men den största skadan utgörs av honungsdaggen som de utsöndrar och som faller ner på underliggande blad och frukter. I den sockerhaltiga honungsdaggen trivs sotdaggssvampar som bildar en mörk beläggning på växterna så att fotosyntesen hämmas genom att bladet inte nås av lika mycket ljus.

Det finns flera arter av mjöllöss. I växthus förekommer den vanliga växthusmjöllusen (Trialeurodes) och bomullsmjöllusen (Bemisia).

Parasitsteklar, Encarsia formosa. Se produktblad.

Parasitsteklarna lägger sina ägg i eller under vita flygarens larv. Den stekellarv som kläcks utvecklas till en ny stekel inuti vita flygarlarven. När Encarsian har parasiterat den vanliga växthusmjöllusen så färgas larven och senare puppan svart, vilket gör det lätt att se om bekämpningen lyckats. Encarsia behöver ha minst 17oC i medeltemperatur. 

Rovkvalster, Amblyseiulus swirskiiSe produktblad.

A. swirskii förökar sig snabbt och äter även larver av trips mm. Behöver minst 18oC, optimal temperatur är 25-28oC. Djuren finns att köpa i flaska där man strör ut dem på bladen, eller i påsar som hängs i växterna och släpper ut nya rovkvalster under 4-6 veckor. De trivs inte på tomatplantor.

Rovängsstinkfly, Macrolophus pygmaeus (Tidigare M.caliginosus).

Se produktblad.


Macrolophus är ett ljusgrönt, 6 mm långt ängsstinkfly. Den är en allätare och äter bland annat larver av vita flygare, minerarflugor spinnkvalster. De används främst i tomatodling där de kan etablera sig och föröka upp sig, vilket inte är möjligt i så många kulturer. Vid ökande angrepp behöver man komplettera med andra nyttodjur eftersom Macrolophus förökar sig långsamt.

Klisterskivor


Det är bra att sätta upp gula klisterskivor som fångar de vuxna individerna. Dels minskar man antalet äggläggande vuxna individer och dels får man en bild av hur stor förekomst man har av vita flygarna. Om man läser av och byter ut klisterskivorna med jämna mellanrum kan man följa utvecklingen och se om de ökar eller minskar i antal.