dhsd

Det finns många olika skadegörare som kan drabba dina växter. Klicka dig vidare för att få veta mer om skadegöraren och vilka nyttoorganismer som angriper dem.

Skadedjur                                               Svampsjukdomar


(detta avsnitt är inte färdigt)


Bomullsmögel


Fusarium


Förökningssjukdomar


Gråmögel


Häxringar


Läderröta


Mjöldagg


Pythium


Rhizoctonia


Rosrost


Sammetsfläcksjuka


Svartfläcksjuka på ros


Svartpricksjuka på gurka