Länkar

LÄNKARVår huvudleverantör av nyttodjur har en omfattande hemsida om skadegörare och nyttodjur.

Side Effect Database

Kopperts databas över sidoeffekter av kemiska bekämpningsmedel på humlor och nyttodjur. Påverkan och karenstider visas. Skriv in aktiv substans eller produktnamn och nyttodjur i sökfunktionen.


Leverantör av nyttosvampar och växtstimulerande medel.

Lista över godkända nyttodjur och villkor för att använda dem som bekämpningsmedel.

Aktuella villkor för bekämpningsmedelsanvändning.

 JORDBRUKSVERKETS hemsida finns mycket information för nedladdning. T ex aktuella listor över godkända växtskyddsmedel, prognoser och bildbank mm.

Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)lindesro.se