Produkter

PRODUKTER


Välkommen med din beställning per telefon eller e-post.

Är du privatperson, klicka på priser för att få information om produkternas respektive pris samt beställningsinformation.


Mot insekter och kvalster:


Aphidend  1000, 10000 st

Aphidoletes aphidimyza

Aphidius mix 500+250 st

Aphidius colemani /Aphidius ervi

Aphipar 500, 1000, 5000 st

Aphidius colemani

Bladlöss till A. colemani

Ervipar 250, 500, 5000 st

Aphidius ervi

Bladlöss till A. ervi

Chrysopa 1000, 10000 st

Chrysoperla carnea


Chrysoperla cell 500 st i celler

Chrysoperla carnea

Dipel DF 500 gram, 24 x 500 gram

Bacillus thuringiensis (Kräver klass 2L behörighet)

Buxbomsmott, duponchelia

Capsanem 25, 50, 500 milj

Steinernema carpocapsae


Turex 1 kg  

B. th. v kurstaki/aizawai 

Minusa 500 st

Dacnusa sibirica

Mirical 500 st nymfer/500 st mix nymf & vuxna

Macrolophus pygmaeus


Miglyphus 500 st

Diglyphus isaea

Aphytis melinus


Cryptobug 25, 100, 500, 1000 st

Cryptolaemus montrouzieri


Coccophagus lycimnia


Encarsia citrina


Metaphycus flavus


Microterys nietneri

Entonem 25, 50, 500 milj

Steinernema feltiae

Gnatrol 1 , 10 L

B. th. v israelensis (Kräver klass 2L behörighet)

Hypoaspis 10000, 25000, 125000 st

Stratiolaelaps scimitus

Nemaslug 12, 30, 250 milj.

Phasmarhabditis hermaphrodita

Järn(III)fosfat

Järn(III)fosfat (Kräver klass 2L behörighet)

Franklinotrips 150, 250, 500 st

Franklinothrips vespiformis

Montdo-Mite 50000, 250000 st

Transeius montdorensis

Montdo-Mite-Plus 500 påsar

Transeius montdorensis

Orius-M 500, 2000 st

Orius majusculus

Amblyseius swirskii


Swirski-Mite-Plus 100, 500 påsar 

Amblyseius swirskii

(jordgubbskvalster, kvalster)

Thripex 10000, 50000 st

Neoseiulus cucumeris

(jordgubbskvalster, kvalster)

Thripex-Plus 100, 500 påsar

Neoseiulus cucumeris


Thripobius 25, 100 st

Thripobius javae

Anagyrus fusciventris


Cryptobug 25, 100, 500, 1000 st

Cryptolaemus montrouzieri


Leptomastix dactylopii

En-strip 1500, 3000, 7500, 15000 st

Encarsia formosa

Ercal 3000, 15000 st

Eretmocerus eremicus

Enermix 1500+1500, 7500+7500 st

Eretmocerus eremicus/Encarsia formosa


Beauvaria bassiana (Kräver klass 2L behörighet)


Preferal 500 g

Paecilomyces fumoseroseus (Kräver klass 2L behörighet)

Spical 5000, 25000 st

Neoseiulus californicus

Spical-Plus 100, 500 påsar

Neoseiulus californicus

Spidex 500, 2000, 10000 st

Phytoseiulus persimilis

Larvanem 50, 500 milj.

Heterorhabditis bacteriophora

Mot insektsangrepp:

Insekter

Naturpyretrum, rapsolja
(Kräver klass 2L behörighet)

Azadiraktin
(Kräver klass 2L behörighet)


Maltodextrin
(Kräver klass 2L behörighet)


Flipper 10 L

Fettsyra (C7-C18), kaliumsalt 

(Kräver klass 2L behörighet)


Terpenoidblandning QRD 460
(Kräver klass 2L behörighet)

Mot svampsjukdomar och virus:

Bomullsmögel

Contans WG 4 , 20 kg

Coniothyrium minitans

Rotsjukdomar

Mycostop 5, 25, 100 g

Streptomyces griseoviridis (Kräver klass 2L behörighet)

Svampsjukdomar

Prestop 100 g, 1 kg

Gliocladium catenulatum J1446

(Får endast användas yrkesmässigt)

Prestop Mix 50 g, 1 kg

Gliocladium catenulatum J1446 (Får endast användas yrkesmässigt)

Gråmögel och mjöldagg

(Kräver klass 2L behörighet)


(Kräver klass 2L behörighet)

Rotsjukdomar

T. harzianum T-22 (Får endast användas yrkesmässigt) - Säkerhetsdatablad


Trianum-G 5, 20 kg

T. harzianum T-22 (Kräver klass 2L behörighet) - Säkerhetsdatablad

Pepinomosaikvirus

Pepinomosaikvirusisolat VC1 & VX1 (Kräver klass 2L behörighet)

Stressreducerande

LALSTIM OSMO 2 kg (bärväxter)

Glycinbetain

LALSTIM OSMO 2 kg (frilandsgrönsaker)

Glycinbetain

LALSTIM OSMO 2 kg (fruktträd)

Glycinbetain

LALSTIM OSMO  2 kg (potatis)

Glycinbetain

LALSTIM OSMO  2 kg (stenfrukter)

Glycinbetain


LALSTIM OSMO 2 kg (vinrankor)

Glycinbetain


LALSTIM OSMO  2 kg (växthusgrönsaker)

Glycinbetain


Humlor för pollinering:


Mindre koloni 

Standard koloni

Större koloni

Större koloni

Tripol 3 kolonier

Isolerad plastlåda för utomhusbruk

Pollen

För matning av humlor

För registrering:


Flygande insekter

Klisterskivor i plast, dubbelsidig

Klisterskivor i papp, enkel- eller dubbelsidig

Rollertrap gul 10, 15, 30 cm x 100 m

Klisterrulle i plast, dubbelsidig

Buxbomsmott

Feromonfälla

Vecklare, Tuta, Duponchelia m.fl.

Feromon till olika skadeinsekter

Fruktflugor, Drosophila suzukii

Fruit Fly Attractant

Lockmedel

Drososan

Fälla specialanpassad för D. suzukii

Insekter

DeltafällorFällor med klisterskiva för användning med feromoner

Skonsam fläktspridare till rovkvalster

Skonsam fläktspridare till rovkvalster

Mat till Macrolophus

Knowing & Recognizing

Koppert, bok om biologisk bekämpning & insekter

Lupp

Lupp i plast, 8 ggr förstoring

Lupp metall

Lupp i metall, 10 ggr förstoring


Lupp LED

Lupp, metall, 10 ggr LED


Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformationen före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.


Ovanstående lista ska inte ses som en fullständig lista över bekämpningsmedlens användningsområden.

Se alltid www.kemi.se eller www.naturvardsverket.se för gällande förutsättningar för produkternas användning.


Djuren beställs senast fredagar för utleverans från oss tisdag efterföljande vecka. Humlor beställs före kl 11 på torsdagen.

OBS! Levande djur får inte utsättas för hög värme eller minusgrader i postlåda. 

Omhänderta djuren direkt enligt information.
Sidan är uppdaterad 2022-01-25


Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)lindesro.se