Spinnkvalster

Växthusspinnkvalster

Små kvalster som suger växtsaft, vilket orsakar gula fläckar på bladen. Växthusspinnkvalster hittas oftast på bladets undersida, men kan även vid kraftigare angrepp spinna in hela skott i en tunn väv. Det är ett mycket vanligt skadedjur och kan angripa många olika växter. Kvalstrets livscykel är mycket kort och därför kan angrepp snabbt blossa upp vid gynnsamma förhållanden. När det börjar bli kallt bildas så kallade röda dvalhonor, som övervintrar i växthuset


SPIDEX VITAL Spinnrovkvalster, Phytoseiulus persimilisRovkvalstret Phytoseiulus äter uteslutande spinnkvalster. Finns det inga spinnkvalster att äta så äter de upp varandra och finns ingen mat alls så svälter de ihjäl på några dagar. Det är därför ingen idé att sätta ut dem innan man har konstaterat ett spinnangrepp. Phytoseiulus gynnas av hög luftfuktighet. Är det för torrt har de svårt att föröka sig, men vid tillgång på spinn och en luftfuktighet på minst 65% så förökar de sig snabbt och får övertag över spinnkvalstren.


Spidex vital är en utvecklad version av Spidex, där det tidigare röda rovkvalstret nu är genomskinligt, men blir rött vid konsumption av spinnkvalster. Du får en visuell bekräftelse på att behandlingen fungerat!SPICAL Rovkvalster, Neoseiulus californicus


Rovkvalstret Neoseiulus californicus kan användas som förebyggande behandling mot spinnkvalster, eftersom rovkvalstret kan livnära sig på pollen och klarar perioder av svält. Rovkvalstret kan köpas både på flaska, som strös på plantan, och i påsar som släpper ut rovkvalster under 4-6 veckor.

Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)lindesro.se