Lindesro AB saluför  biologiskt växtskydd och humlor för pollinering till svenska odlare. Med Koppert som huvudleverantör ligger vi alltid i fronten när det gäller utveckling av nya produkter. Lyckade lanseringar som Swirski-Mite, Spical och Trianum gör det biologiska växtskyddet starkare. För att allt ska fungera gör vi vårt yttersta för att ni ska få bra rådgivning och snabba leveranser.

 

Vi ser fram emot att få diskutera växtskyddslösningar med er!

Aphidius colemani, bladlusstekel

Nyheter:

Ny fälla för registrering av Buxbomsmott (2019-11-01)

De första fallen av Buxbomsmott har konstaterats i Sverige. Nu finns en feromonfälla - Buxatrap - för tidig upptäckt av skadegöraren. 


Äntligen är Eretmocerus eremicus godkänd! (2019-07-25)

Parasitstekeln är ett bra komplement i bekämpningen av vita flygare. Jämfört med Encarsia är den effektivare mot Bemisia, har mer "host-feeding" på flygande vita flygare, fungerar bättre vid höga temperaturer och tål vissa kemiska bekämpningsmedel. Finns även i mix med Encarsia så man kan dra nytta av båda arternas starka sidor.


Möt oss på Mäster Gröns höstmässa onsdag 14/8 kl 8-16 (2019-07-25)

Den växande mötesplatsen för alla som arbetar med prydnads- och plantskoleväxter. Odlare, leverantörer och journalister. För anmälan mejla pvr@mastergron.se.


V10 mot pepinomosaikvirus i tomat (2019-01-28)

V10 fungerar som ett vaccin att behandla tomatplantor med förebyggande vid risk för smitta. Genom sin unika formulering med två olika svaga stammars skyddar V10 mot de agressiva pepinomosaik-virusstammar som är vanliga i Europa.

 

Nya påsar för bättre spinnbekämpning (2018-11-28)

Nu finns även Spical mot spinn i de nya hightechpåsarna som skyddar rovkvalstren mot både låg och hög luftfuktighet. Komposterbara Ulti-Mite Spical fungerar även på friland och släpper ut upp till tre gånger fler rovkvalster. Hittills bara i 500-pack.

 

Möt oss på Mäster Gröns höstmässa onsdag 15/8 kl 8-17 (2018-06-28)

Den växande mötesplatsen för alla som arbetar med prydnads- och plantskoleväxter. Odlare, leverantörer och journalister. För anmälan och mer information klicka här.

 

Nya regler för nyttodjuren (2017-12-12)

Prövningen av nyttodjur som bekämpningsmedel görs nu av Naturvårdsverket och listan över de första godkännandena och villkoren finns nu på deras hemsida.

 

Nya Ulti-Mite Swirski klimattåliga, komposterbara påsar (2017-10-04)

Kopperts nyutvecklade påsar mot trips och vita flygare skyddar rovkvalstren och ger dubbelt så god bekämpningseffekt vid hög eller låg luftfuktighet. Swirski-Mite Plus och LD finns fortsatt kvar.

 

Effektivare fälla för Drosophila suzukii (2017-07-06)

Drososanfällan har en speciell röd färg och lagom stora hål för att attrahera många fruktflugor, men ger mindre bifångst vilket gör det lättare att följa angreppet. Används med Kopperts lockmedel Fruit Fly Attractant.

 

 

Kopperts humlebo vann innovationspris på Fruit Logistica (2017-02-12)

Flera förbättringar baserade på kunskap om humlornas syn gör att humlorna lättare och snabbare hittar tillbaka till boet och kan koncentrera sig på att pollinera.

 

 

Möt oss i Hortotunneln på Borgeby fältdagar 2016 (2016-06-15)

Vi hänger på Borgebys trädgårdssatsning. Välkommen till monter N27 för att prata biologiskt växtskydd. Öppet onsdag 29 juni kl. 9-19 och torsdag 30 juni kl. 9-17. Se mässans hemsida för mer information.

 

Dispens för växtskyddssåpan Zense 40 (2016-05-20)

Dispensen gäller t.o.m. 2016-08-31 för användning mot insekter och kvalster i ekologisk odling av:

- grönsaker och bär på friland, i tunnel samt i växthus

- prydnadsväxter på friland och i växthus

- lantbruksgrödor.

Se beslutet på LRF´s hemsida för fullständiga villkor.

 

Kopperts sidoeffektlista nu förbättrad och mobilanpassad (2016-03-04)

Lägg in nyttodjur och aktiv ingrediens eller handelsnamn här och se vilka bekämpningsmedel som är skonsammast mot de nyttodjur du använder, persistens mm.

 

Ny broschyr från Verdera om deras nyttosvampar och växtstimulerande produkter. (2016-02-08)

Effektiva mot bl a gråmögel, svartprick och rotsjukdomar. Även godkända i ekologisk odling.

 

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för Gnatrol (motsvarande Vectobac) (2015-07-28)

Dispensen gäller för användning fr o m beslutsdatum (2015-07-27) till och med den 28 oktober 2015 för användning mot sorgmyggor i ekologiska odlingar av prydnadsväxter i växthus samt ekologisk och konventionell sallat och kryddväxter i växthus. Se beslutet på LRF´s hemsida för fullständiga villkor.

 

Inbjudan till odlarträff i Borlänge 16:de september (2015-06-26)

Tillsammans med Hörnhems, ProGro, Hasselfors och Mäster Gröns emballageavdelning bjuder vi in till odlarträff på Fornby folkhögskola, Borlänge. Det blir seminarium både för utemiljö och för odling, samt inspirationsstund med Blomsterfrämjandet. För mer information och anmälan klicka här. Hjärtligt välkomna!

 

Rotabug - ny serie kvalsterspridare för fältförhållanden. (2014-11-24)

Koppert har tagit fram en ny typ av kvalsterspridare som lämpar sig för fältförhållanden.  Klicka här så får ni se en demofilm med en variant som man går med. De andra två monteras på en traktor. Den ena av de traktormonterade är anpassad för tabletop-system.

 

Välkomna på odlarträffar över hela landet! (2014-07-23)

Tillsammans med Hörnhems, ProGro, Hasselfors och Mäster Gröns emballageavdelning bjuder vi in till en spännande dag med möten, mingel och intressanta föredrag! Väl mött i Helsingborg, Vimmerby, Alingsås, Enköping, Sundsvall eller Skellefteå.

 

Försenade omregistreringar (2014-06-30)

P.g.a försenade omregistreringar kommer ett par biologiska produkter inte att få säljas efter 2014-06-30. De får dock användas i odling t.o.m 2015-06-30. Produkterna det gäller är Botanigard och Vectobac. Vi hoppas att nya registreringar snart är på plats så att vi åter får sälja produkterna, men rekommenderar odlare att ta hem det som behövs ifall nya beslut dröjer. Alternativa produkter finns också för de flesta användningsområdena. Kontakta oss för rådgivning.

 

Nya vetenskapliga namn (2014-03-05)

De vetenskapliga namnen på några av nyttodjuren har ändrats eftersom forskning visat att några av djuren bör placeras in i andra släkten. Nu har även firmorna som producerar djuren kommit överens om att genomföra namnändringen eftersom man bedömer att namnändringen blir långvarig. Amblyseius cucumeris i Thripex heter nu istället Neoseiulus cucumeris. Amblyseius californicus i Spical ändras till Neoseiulus californicus. Macrolophus caliginosus i Mirical ska kallas Macrolophus pygmaeus och Hypoaspis miles byter namn till Stratiolaelaps scimitus. Namnen på burkarna ändras, men djuren och produkterna är samma som tidigare. Produktnamnen kommer inte heller att förändras.

 

Nytt humlebo (2014-01-30)

Koppert har lanserat ett nytt humlebo för utomhusbruk kallat Natupol Booster. Booster passar bra i kulturer med kort och intensiv blomning där blommorna har gott om nektar, t.ex. äpple och blåbär. Klicka på länken nedan för mer information från Koppert.

Natupol Booster

 

Positiva erfarenheter av Swirskii-LD (2013-01-16)

Fler rovkvalster under längre tid ger effektivare bekämpning av trips och vita flygare.

Läs mer på Kopperts hemsida

 

Ny medarbetare på Lindesro (2012-01-02)

Erika började sin anställning hos oss efter årsskiftet. Hon är i slutskedet av sin hortonomutbildning och kommer att göra sitt examensarbete i gurka. Erika kommer att titta närmare på ett nytt rovkvalster mot trips och vita flygare - Amblydromalus limonicus.   

 

Ny Swirskii-påse (2012-01-02)

Koppert har släppt en ny formulering av Swirskii-påsar som inte behöver förnyas lika ofta.

Klicka på länkarna nedan för mer information från Koppert.

Swirskii-LD now available, Swirskii-LD produktblad

Swirskii-LD produktbladSwirskii-LD produktblad

 

TRIANUM - För friska starka rötter (2011-12-19)

Ny Trichoderma från Koppert som motverkar rotsjukdomar som Rhizoctonia, Pythium och Fusarium. Svampen i TRIANUM konkurrerar effektivt om plats och näring på rotytan. En tidig etablering av TRIANUM hindrar patogena svampar att etablera sig. Producerar också enzym som bryter ner patogenernas cellväggar.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Läs mer på Kopperts hemsida: www.trianum.com

www.trianum.com

 

SPICAL- Neoseiulus californicus (2011-06-30)

Nytt rovkvalster mot spinn. Kan användas förebyggande och vid torrt varmt väder när Phytoseiulus har svårt att hinna med. Aktiv från 10 grader. Passar bra i gurka, bär, plantskola, hobbyväxthus mm. Finns även som långtidsverkande påsar.

SPICAL, SPICAL-PLUS

 

MINI-AIRBUG (2010-07-10)

Ny handhållen variant av AIRBUG. Sprider kvalster skonsamt med upp till två meters räckvidd. Passar bra att sprida med på bord men även i tomat och gurka.

MINI-AIRBUG

 

AIRBUG (2008-11-14)

AIRBUG för jämn och snabb spridning av rovkvalster. Flera sorters kvalster kan spridas samtidigt. Fyra meters fläkt-spridning. Finns även i automatisk version.

AIRBUG - Information från Koppert

AIRBUG - Film

 

NEMASLUG - Nematoder mot sniglar (2008-03-18)

Äntligen har Kemikalieinspektionen godkänt nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita mot bl a den spanska skogssnigeln, populärt kallad mördarsnigeln. Produkten heter Nemaslug och består av mikroskopiskt små rundmaskar, nematoder, som infekterar sniglarna.

Läs mer om sniglar och bekämpning av dem.

Eretmocerus eremicus Parasitstekel mot vita flygare
V10 mot pepinomosaikvirus
Ulti-Mite Spical mot spinnkvalster
Ulti-mite Swirski mot trips och vita flygare
Drososan Fruit Fly Attractant fälla för Drosophila suzukiii
Natupol Excel humlebo
Borgeby Fältdagar
Rotabug kvalsterspridare

dhsd