Så här jobbar vi

SÅ HÄR JOBBAR VI

Biologiskt växtskydd har många fördelar


  • Inga bekämpningsmedelsrester i produkterna och ingen karenstid till skörd eller återinträde i odlingen.
  • Skadegörarna utvecklar inte resistens mot biologiska växtskyddsmedel.
  • Vem som helst i personalen kan hantera produkterna och arbetet kan göras under normal arbetstid.
  • Bättre arbetsmiljö.
  • Man riskerar inte att skada plantorna eller sätta ner tillväxten.

Effektiv bekämpning


Vi har effektiva produkter för bekämpning av insekter och kvalster i de flesta kulturer. Med moderna kvalsterspridare går arbetet lätt, parasitsteklarna hittar själva till angreppen. Vi har även lösningar mot rot- och förökningssjukdomar samt flera andra svampsjukdomar.

Säkra pollineringen med humlor från Koppert!


Fullgod pollinering ger fler bär och frukter av högre kvalitet. Humlor pollinerar även vid blåsigt och svalt väder. Låt gärna humlorna hjälpa till att sprida nyttosvampar mot gråmögel, så gör de dubbel nytta!


Kunskap


För att biologiskt växtskydd ska fungera krävs kunskap, därför hjälper vi er till en fungerande helhetslösning. Tillsammans ser vi över rutiner och tar fram en plan som är anpassad till era kulturer och er utrustning. Detta kombinerar vi vid behov med rådgivning om vilka kemiska medel som är mest skonsamma mot nyttodjuren.

 

Tack vare vår nära kontakt med så många odlare får vi snabbt kännedom om när olika skadegörare blossar upp och kan därför ligga steget före. Med kunskap om tidigare insatser i just er odling får vi även ett stort stöd och möjlighet till vidare utveckling.

 

Genom täta kontakter med rådgivare och producenter av biologiskt växtskydd håller vi oss uppdaterade och vi gör vårt bästa för att inregistrera nya produkter för den svenska marknaden.


Snabba leveranser


Eftersom nyttodjur är färskvara och behovet ofta akut är snabba leveranser avgörande för en lyckosam biologisk bekämpning. Vår lokalisering i Mäster Gröns hus på Långeberga, Helsingborg, möjliggör snabba transporter av nyttodjur och humlor från Holland och vidare ut i hela vårt avlånga land. Med kundanpassade fraktsätt tar transporten av djuren från Holland ut till odlingar på de flesta orter bara en till två dagar. Under högsäsong tar vi in djur två gånger i veckan för att snabbt kunna åtgärda nya angrepp.

Kontakta oss för mer information och rådgivning


Vi har fullt sortiment för pollinering och biologiskt växtskydd. Våra lokaler finns i Helsingborg men vi har kunder över hela landet. Välkommen du också!

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformationen före användning.

Observera alla varningsfraser och symboler.

Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)koppert.se