Fjärilslarver

Fjärilslarver


Det finns många olika slags fjärilslarver som kan angripa växter och göra stor skada. Kålväxter angrips till exempel av ett antal olika arter av fjärilslarver. Häggen kan på våren angripas av häggspinnmal som helt kan kaläta trädet och spinner in det i sina spinntrådar. För att lyckas bekämpa dessa behöver man vara ute i god tid innan de har hunnit spinna in sig i sin skyddande väv.


CAPSANEM Nematoder, Steinernema carpocapsaeNematoderna söker aktivt efter larver så länge det finns en vattenfilm på plantorna. Vid behandling av ovanjordiska delar krävs därför god täckning så att nematoderna kan nå fram till bytesdjuret innan sprutvätskan hinner torka in. Höga vätskemängder är därför en fördel. Nematoderna tränger in i larven genom naturliga kroppsöppningar eller genom att tränga direkt igenom larvens hud. Inuti sitt byte avger nematoderna bakterier som dödar larven.Dipel DF Bakterier, Bacillus thuringiensis


DiPel DF är en biologisk insekticid, som används för bekämpning av fjärilslarver (Lepidoptera). Preparatet innehåller Bacillus thuringiensis, en bakterie som påverkar larvens magtarmkanal. När fjärilslarverna äter behandlad växtvävnad får de i sig bakterien och dör efter 24-72 timmar. Bäst effekt uppnås på fjärilslarver som sitter ytligt på växterna, det är svårare att få effekt på larver som sitter inne i växtvävnad eller frukt.


Observera att DiPel DF kräver klass 2L behörighet. Använd ej produkten i solljus, då den snabbt bryts ner.


TUREX Bakterier, Bacillus thuringiensis Berliner var kurstaki/aizawa

Yrkesodling

Hobbyodling


Ytterligare ett bakteriepreparat som är effektivt mot fjärilslarver är Turex. Även Turex innehåller Bacillus thuringiensis, som larverna får i sig när de äter av växtvävnaden. Efter att fjärilslarverna ätit besprutad växtvävnad dör de. Turex bryts ner av solljus, därför är det fördelaktigt att spruta på kvällen eller vid mulet väder. Upprepad behandling kan bli nödvändigt.


Turex har endast effekt på fjärilslarver, inte stekellarver. Räkna antalet fötter på buken, fjärilslarver har upp till fem par fötter. Finns det fler par fötter på buken är det inte en fjärilslarv och då kommer inte Turex ha effekt.


Turex får användas både kommersiellt och av privatpersoner.

Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)lindesro.se