Gråmögel

Gråmögel


Gråmögel, Botrytis cinerea, är en mycket vanlig svampsjukdom. Den brukar kallas för "svaghetsparasit" eftersom den oftast går in i växten via sår, åldrande växtdelar eller naturliga öppningar. När den väl fått fäste kan den angripa friskare och starkare vävnader. Den kan också angripa primärt vid gynnsamma förhållanden (fuktigt, låg temperatur osv.).

Svampen är mycket polyfag och kan angripa de flesta växtslag.


SERENADE ASO

BIOLOGISK FUNGICID MOT GRÅMÖGEL OCH MJÖLDAGG


PRESTOP Gliocladium catenulatum


Gråmögel kan förebyggas och bekämpas med Prestop som består av rovsvampen Gliocladium catenulatum. Det bästa är förebyggande behandling, men man kan även stoppa upp ett angrepp och minska vidare spridning. Prestop kan användas både på bladen och på rötterna. Det finns även en särskild formulering som heter Prestop Mix som kan spridas med humlor och bin för att förebygga gråmögel på jordgubbar, hallon och andra bär samt kärnhusröta på äpple.

Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)koppert.se