Minerarflugor

Minerarflugor

Minerarflugor lägger sina ägg i växtvävnaden och där kläcks larverna. Larverna skapar gångar i bladvävnaden, som kallas för minor. Det finns flertalet arter av minerarflugan, som angriper olika växter. Växter som ofta blir angripna är tomat, gurka, krysantemum och många andra prydnadsväxter.


MINUSA Parasitsteklar, Dacnusa sibirica


Dacnusa sibirica är en parasitstekel som lägger ägg i minerarflugans larver. Minerarflugans larv förpuppas och faller ner från bladet, inne i puppan utvecklas en ny parasitstekel. Behandling rekommenderas vid låga temperaturer (vår/vinter) och i första hand i gurkodlingar under mindre angrepp.


MIGLYPHUS Parasitsteklar, Diglyphus isaea

Diglyphus isaea är en parasitstekel som lägger ägg i minerarflugans larver. Parasitstekelns larv kläcks i minerarflugans larv och äter upp den inifrån, vilket resulterar i att minerarflugans larv dör. Behandling rekommenderas vid högre temperaturer.


MIRICAL Rovängsstinkfly, Macrolophus pygmaeus


Macrolophus pygmaeus är ett ljusgrönt, 6 mm långt ängsstinkfly. Nyttodjuret är allätande och kan vara till stor hjälp i bekämpningen av minerarflugan, speciellt i tomatodlingar där den lätt etablerar sig.


HORIVER Klisterskivor


Det är bra att sätta upp gula klisterskivor som fångar de vuxna individerna. Genom att fånga vuxna på klisterskivorna får du som odlare översikt av förekomsten av minerarflugor och färre vuxna i produktionen som kan lägga ägg. Fördelaktigt placeras klisterskivorna horisontellt, så fastnar inte nyttodjuren lika lätt. Byt ut dem med jämna mellanrum för att avläsa förekomsten av minerarflugor i realtid.


Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)lindesro.se