Sniglar

Sniglar


Sniglar kan göra stor skada på växter. Det gäller såväl Spansk skogssnigel (så kallad "Mördarsnigel") som vanlig åkersnigel. Sniglarna kommer fram i fuktigt väder och de största skadorna uppstår då. Vid torrare väderlek gömmer sig sniglarna i fuktiga miljöer och kan också gräva ner sig en bra bit i marken.Så fungerar de spanska skogsniglarna


Sniglar är hermafroditer, vilket innebär att de är både hona och hane samtidigt. Detta betyder att en snigel kan befrukta sig själv och producera ägg utan att stöta på en annan snigel. Stora utbrott kan ske snabbt, eftersom en spansk skogssnigel kan lägga 400 ägg under sitt ettåriga liv. Snigeln övervintrar i jorden och börjar bli aktiv på våren, när jordtemperaturen överstiger 4 oC.


NEMASLUG Nematoder  Phasmarhabditis hermaphrodita


Produkten innehåller nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita, som angriper många olika snigelarter. Nematoden tar sig in genom snigelns naturliga kroppsöppningar, varvid snigelns förointag avtar. Ungefär en vecka efter angrepp dör snigeln och nya nematoder sprider sig till omgivningen. Viktigt är att behandla under fuktiga förhållanden, då nematodernas effekt avtar vid torka. 

 


FERRAMOL Järnfosfat

Ferramol består av små korn som innehåller järnfosfat. Sniglarna dras till kornen och äter upp dem, vilket resulterar i att deras metabolism förändras och sniglarna dör. Produkten är endast skadlig för sniglar och får användas i ekologisk odling. Produkten fungerar bäst på sniglar som rör sig ovan jord och inte har större tillgång på annan mat.

SLUXX Kräver behörighet för användning (Klass 2L)Järn-III-fosfat påverkar cellerna i magen och matsmältningsorganet. Födointaget stoppas omedelbart efter att snigeln fått i sig Sluxx HP. Den aktiva substansen, järn-III-fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda. Sluxx HP är ett svårlöst granulat (WG) med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx HP i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.

Fler bekämpningsmetoder mot spansk skogssnigel

  • All bekämpning ska påbörjas direkt på våren och sedan följas upp kontinuerligt! Flitigt bekämpande ger resultat även om det kan kännas tröstlöst periodvis. Ge inte upp!
  • Kombinera olika metoder för bästa effekt.
  • Nemaslug nematoder är effektivt mot de unga sniglarna. Nematoderna verkar under jorden där sniglarna finns den mesta tiden. Många sniglar, speciellt de mindre är aldrig uppe på marken eftersom de riskerar att torka ut eller bli uppätna. Om de kan finna föda under jorden så stannar de där. De kommer då aldrig i kontakt med järnfosfatpelletsen. Mer info om nematoder ovan.
  • Plocka eller halshugg sniglar när de kommer fram på kvällen, tidigt på morgonen eller vid fuktigt väder. För varje plockad snigel slipper du upp till 400 ägg som kan utvecklas till nya sniglar. 
  • Insamlade sniglar kan avlivas genom att man häller hett vatten över dem, eller lägga dem i en påse i frysen. Man bör inte hälla kalk eller salt på sniglarna för då får de en plågsam död. Undvik att hantera sniglarna med händerna eftersom snigelslemmet kan vara svårt att tvätta av. Döda sniglar kan komposteras eller ligga kvar i trädgården.
  • Fällor finns i flera varianter: Arrangera gömslen. Lägg t ex brädor på jorden på platser där sniglarna gärna vistas, där sniglarna kan dra sig undan under dagen och vittja dem flitigt på dagtid. Vattna gärna med 2-3 gånger rekommenderad dos Nemaslug under gömslet. Ölfällor finns att köpa, men man kan också göra egna av plastburkar/flaskor. Viktigt är att kanten på fällorna sticker upp minst tre cm så att inga andra djur, t ex nyttodjur som jordlöpare, trillar i och drunknar. Vittja fällorna minst varannan dag. Ölfällor kan vara ett bra sätt att få reda på när man har mycket unga sniglar i trädgården som kan bekämpas med Nemaslug. Tycker man inte om att ha öl i trädgården kan man blanda till en socker- och jästlösning i stället. 
  • Barriärer och staket. Det finns flera olika sätt att hägna in hela eller delar av trädgården för att det inte ska komma in nya sniglar där man bekämpar.


Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)lindesro.se