Vita flygare

Vita flygare


Både larver och vuxna suger växtsaft ur bladen och plantan kan därmed försvagas. Men den största skadan utgörs av honungsdaggen som de utsöndrar och som faller ner på underliggande blad och frukter. I den sockerhaltiga honungsdaggen trivs sotdaggssvampar som bildar en mörk beläggning på växterna så att fotosyntesen hämmas genom att bladet inte nås av lika mycket ljus.

Det finns flera arter av mjöllöss. I växthus förekommer den vanliga växthusmjöllusen (Trialeurodes) och bomullsmjöllusen (Bemisia).EN-STRIP Parasitsteklar, Encarsia formosaParasitsteklarna lägger sina ägg i eller under vita flygarens larv. Den stekellarv som kläcks utvecklas till en ny stekel inuti vita flygarlarven. När Encarsian har parasiterat den vanliga växthusmjöllusen så färgas larven och senare puppan svart, vilket gör det lätt att se om bekämpningen lyckats. Encarsia behöver ha minst 17oC i medeltemperatur. 


Eretmocerus eremicus

Liknar E. formosa i sitt levnadssätt, men trivs bättre i högre temperaturer, helst över 20oC i medeltemperatur, och tål temperaturer över 30oC. De är effektivare mot bomullsmjöllusen, Bemisia tabaci. De fullbildade steklarna suger mer näring ur flygande vita flygare så en stekel kan döda upp till 30 fullbildade vita flygare per dag genom så kallad host feeding utöver parasiteringen. Parasiterade puppor blir inte svarta.

Om temperaturen tillåter används båda steklarna samtidigt och kompletterar varandra bra.MONTDO-MITE Rovkvalster, Transeius montdorensis SchichaRovkvalstret T. montdorensis används för bekämpning av trips (första och andra larvstadiet) och vita flygare (ägg, första och andra larvstadiet). De har även effekt på olika kvalster.MIRICAL Rovängsstinkfly, Macrolophus pygmaeusMacrolophus är ett ljusgrönt, 6 mm långt ängsstinkfly. Den är en allätare och äter bland annat larver av minerarflugor. Macrolophus används främst i tomatodling där den kan etablera sig och föröka upp sig under en säsong. Den utgör en hjälp och ett komplement i bekämpningen mot bl. a. minerarflugor. Vid konstaterat angrepp är det viktigt att tidigt sätta ut parasitsteklar.


HORIVER KlisterskivorDet är bra att sätta upp gula klisterskivor som fångar de vuxna individerna. Dels minskar man antalet äggläggande vuxna individer och dels får man en bild av hur stor förekomst man har av vita flygarna. Om man läser av och byter ut klisterskivorna med jämna mellanrum kan man följa utvecklingen och se om de ökar eller minskar i antal.SWIRSKI Rovkvalster, Amblyseiulus swirskiiA. swirskii förökar sig snabbt och äter även larver av trips mm. Behöver minst 18oC, optimal temperatur är 25-28oC. Djuren finns att köpa i flaska där man strör ut dem på bladen, eller i påsar som hängs i växterna och släpper ut nya rovkvalster under 4-6 veckor. De trivs inte på tomatplantor.

Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)lindesro.se